Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timișoara

În atenția elevilor claselor a XI-a și a XII-a

În săptămâna 18- 22 martie 2019 va avea loc simularea la examenele naționale de bacalaureat la clasele a XI-a și a XII-a in zilele de 18, 20 și 21 martie 2019; listele cu repartizarea candidaților pe clase sunt afișate la avizierul Colegiului Tehnic Emanuil Ungureanu, intrarea in sălile de examen se va face între orele 8.00- 8.30 pe baza cărții de identitate/carnet de elev.

Școală europeană din 2009
practica sem2

Planificarea practicii comasate, liceu si scoala profesionala, sem II

Misiune: ”Străduința de azi reprezintă cea mai bună pregătire pentru mâine” (H. Jackson Brown)
O şcoală europeană care oferă beneficiarilor ei o educaţie de calitate, corespunzătoare nevoilor de schimbare ale societăţii şi cerinţelor pieţei forţei de muncă în România şi în Uniunea Europeană.

Viziune: ”Informația nu este cunoaștere. Cunoașterea vine din experiență.” (A. Einstein)
Formarea competențelor elevilor pentru o tranziție mai bună de la școală la viața activă, dezvoltarea carierei şi învățarea pe tot parcursul vieții, pentru o inserţie rapidă în societate și pe piața muncii.