Repartizarea salilor de clasa

Calendar scolar 2018-2019

Bacalaureat 2018

Simulare examen național de Bacalaureat
I. Clasa a XI-a
 • 19 martie: Limba şi literatura română – proba E) a)
 • 20 martie: Limba şi literatura maternă – proba E) b)
 • 21 martie: proba obligatorie a profilului – proba E) c)
 • 30 martie: comunicarea rezultatelor
II. Clasa a XII-a
 • 19 martie: Limba şi literatura română – proba E) a)
 • 20 martie: Limba şi literatura maternă – proba E) b)
 • 21 martie: proba obligatorie a profilului – proba E) c)
 • 22 martie: proba la alegere a profilului şi specializării – proba E) d)
 • 31 martie: afişarea rezultatelor
Obiectivele simulării
 • familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real & optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale
Detalii organizatorice
Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore (pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a), din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.
Subiecte
Subiectele au fost elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora prevăzute în programele de examen pentru Bacalaureat. 
 • pentru clasele a XI-a și a XII-a este valabilă programa de Bacalaureat disponibilă aici, iar conținuturile sunt publicate în anexa ordinului de ministru nr. 3.109/2018.
 • Modelele de subiecte, însoțite de baremele de evaluare și de notare, au fost postate încă din luna noiembrie 2017 pe subiecte2018.edu.ro. Subiectele pentru simulare respectă structura subiectelor pentru  Bacalaureat. 
IMPORTANT! 
Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Repartizarea elevilor la proba C, evaluarea competentelor de comunicare intr-o limba internationala

21.02.2018,

   proba de intelegere a unui text audiat – cu o durata de 20 minute
  instrucțiunile pentru candidați sunt citite de către un membru al comisiei/asistent. După citirea instrucțiunilor, pentru proba de înțelegere a unui text audiat, fiecare candidat primește sarcinile de lucru și are la dispoziție aproximativ 2-3 minute pentru lectura rapidă, de orientare, a acestora.
  După citirea instrucțiunilor, și după familiarizarea candidaților cu sarcinile de lucru se trece la audierea propriu-zisă a materialului audio.
 
   proba scrisa ce evalueaza competenta de producere de mesaje scrise– cu o durata de 120 minute
Intre cele 2 probe au o pauza de 30 minute

Miercuri, 21.02.2018 e proba C pentru toti candidatii (compusa din proba de auditie si proba scrisa), iar joi toata lumea are proba orala de comunicare intr-o limba internationala.


Planificarea/repartizarea candidatilor la proba A, pe cele 2 zile, 12.02 si 13.02.2018

repartizare proba A 

12A PRACTICA-INFO 1 ORA 8-14

12B PRACTICA – 205 ORA 13-19

12C PRACTICA-sala festiva ORA 8-14

12D PRACTICA-ATELIER MECANIC ORA 8-14

12E PRACTICA-ATELIER ELECTRO ORA 14-20

12F PRACTICA- 219 ORA 14-20

SALA BAGAJE/ ASTEPTARE – 211

Examen: sala M1

Examen: sala M2

http://bacalaureateu.wikispaces.com

modele de subiecte

Evidenta elevi 2017-2018

Efective de elevi semestru II 2017/2018

Ghidul utilizarii in siguranta a internetului

games to learn

Biblioteca digitala

https://scoala.bibliotecapemobil.ro/biblioteca.php

sau pe mobil

sau scaneaza QR direct de pe afisul scolii

Raport anual de evaluare interna a calitatii RAEI

Consiliul profesoral

director: Mioc Adina Daniela

director adjunct: Căpățână Codruța

consilier educativ: Putnoky Ligia

coordonator proiecte europene: Pantelimon Mirela

0001

CADRE DIDACTICE 2017-2018 pdf-icon

profi

Consiliul de administratie

1. Președinte MIOC ADINA DANIELA Director
2. Membru CĂPĂȚINĂ CODRUȚA Director adjunct
3. Membru BÂRSAN ALINA ANDREEA Profesor
4. Membru ORBULESCU FIȚ PATRICIA VICTORIA Profesor
5. Membru PUTNOKY MINA LIGIA Profesor
6. Membru MATEI CONSTANTIN Profesor
7. Membru MÂNZAT FLOARE EUGENIA Reprezentantul părinților
8. Membru LĂUDATU ANCA Reprezentantul Primarului Municipiului Timișoara
9. Membru POPOVICI GABRIELA  Reprezentant Consiliu Local al Municipiului Timișoara
10. Membru DIMECA RADU DRAGOȘ  Reprezentant Consiliu Local al Municipiului Timișoara
11. Membru FEIERSTEIN  ANDREEA Reprezentant operator economic partener
12. Membru  TIRAN DORIN  Reprezentant operator economic partener
 13.  Membru  CORNEA OVIDIU  Reprezentant operator economic partener

Baza materială

logo    Scoala dispune de o suprafata construita de 5603 mp.
Baza materiala :
• 18 sali de clasa
• 3 ateliere scoala
• 8 laboratoare
• cabinet de analiza psihopedagogica
• internat
• cantina
• biblioteca cu un fond de carte de 30.000 de exemplare
• sala sport si sala fitness
• teren de sport pentru jocuri de echipa
• sediu pentru comisia de asigurarea calitatii si evaluare in invatamant, centru Info Europa, redactia revistei scolii
• cabinet medical
Resursele IT cuprind:
2 laboratoare de informatica si un al treilea in constructie, 3 video-proiectoare, 4 laptopuri, 10 imprimante.

Resursele pentru disciplinele tehnice sunt diverse: laborator discipline economice, laborator de instalatii electrice, de actionari si automatizari, de masurari electrice si electronica, de electrotehnica, cabinet de desen tehnic, ateliere-scoala electrice, un atelier de electronica, dotate cu echipamente PHARE si doua ateliere mecanice.

ECDL

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timisoara este Centru de Testare Acreditat ECDL

Certificarile ECDL PROFIL START BAC si ECDL PROFIL BAC se adreseaza elevilor care doresc sa echivaleze proba de competente digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obtine în urma promovarii a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Parteneriate

logo   Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” Timisoara a stabilit parteneriate si colaborari cu diversi agenti economici de profil, cu parintii, cu institutii de învatamânt superior precum si cu autoritatile locale.

Unitatea noastra scolara a stabilit parteneriate internationale pe baza unor programe educationale interculturale si de reforma în TVET.

Parteneriate locale:

 1. Parteneriate cu agenti economici – Scopul parteneriatelor stabilite între scoala noastra si diversi agenti economici de profil este satisfacerea nevoilor de calificari de pe piata muncii, la nivel local si regional. Parteneriatele cu agentii economici se concretizeaza prin colaborarea cu acestia in special a activitatilor de instruire practica la locul de munca. Aceste activitati de colaborare sunt benefice atat pentru scoala ci si pentru agentii economici implicati. Legatura nemijlocita cu agentii economici ne permite sa adaptam procesul educativ la nevoile acestora, prin intermediul CDL – urilor. De asemenea, ne sunt semnalate abilitatile profesionale si sociale pe care angajatul ideal trebuie sa le posede.Pe de alta parte, agentii economici isi vor putea selecta viitori angajati din randurile absolventilor nostri, la a caror formare au contribuit intr-o buna masura. Scoala noastra colaboreaza cu agenti economici din domeniile mecanic, electrotehnica si servicii. Actiunile intreprinse sunt : efectuarea instruirii practice a elevilor sub indrumarea maistrilor instructori din scoala si a personalului specializat din firma.

Actiunile întreprinse cu agentii economici sunt:

 • Efectuarea instruirii practice a elevilor sub îndrumarea maistrilor instructori din scoala si a personalului tehnic din unitatile de profil
 • Realizarea de schimburi de experienta între personalul scolii si cel al agentilor economici
 1. Parteneriat cu parintii – parintii elevilor scolii noastre, prin Consiliul Reprezentativ al Parintilor, sunt direct implicati în adoptarea unor decizii legate de dezvoltarea scolii si desfasurarea eficienta a procesului educational. Aceasta colaborare se concretizeaza prin:
 • Sprijinirea personalului didactic în activitatile de îmbunatatire a frecventei elevilor si de prevenire a abandonului scolar, prin legatura diriginte-parinti
 • Sprijinirea scolii în actiunile de intretinere, reamenajare si remobilare a salilor de clasa.
 • Acordarea de sprijin material pentru premii si concursuri scolare
 1. Parteneriate cu institutii de învatamânt superior – Scoala noastra colaboreaza cu

-Universitatea Politehnica Timisoara

– Universitatea de Vest Timisoara

– Universitatea Dimitrie Cantemir Timisoara

în urmatoarele activitati:

 • Practica pedagogica a studentilor
 • Schimburi de experienta materializate prin vizite la institutiile de invatamant superior de mai sus
 • Prezentarea ofertei institutiilor pentru anul academic urmator, in vederea orientarii absolventilor nostri catre facultatile respective
 • Organizarea de sesiuni de comunicari stiintifice
 1. Parteneriate cu autoritati locale
 • Inspectoratul Scolar Judetean Timis
 • Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în formarea profesionala Timis ( CLDPS)
 • Filiala Regionala a Centrului National pentru Dezvoltarea Învatamântului Profesional si Tehnic (CNDÎPT)
 • Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica

• Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de munca Timis(AJOFM)

Istoric

– În 1786 a fost fondata ca scoala duminicala pentru ucenici
– In septembrie 1878 devine scoala de 2 ani pentru ucenici in domeniul industrial
– In 1882- e declarata „ Scoala de arte si meserii” de gradul I (prin ordinul 26346 al Ministerului Instructiunii Publice din Budapesta)
– Intre 1882 si 1883 functioneaza ca scoala de 3 ani
– In 1885 participa cu unele produse la o mare expozitie industriala la Budapesta unde unele exponate ale scolii au obtinut marele premiu
– In 1900 scoala care a functionat in diferite cladiri din oras, se muta in actuala cladire construita intre anii 1899-1900
– Intre anii 1918-1925 scoala functioneaza cu 2 sectii: romana si maghiara
– La 1 septembrie 1934 Ministerul Instructiunii Publice din Bucuresti a transformat scoala in „Scoala Superioara de Arte si Meserii”
– In 1936 devine Liceul Industrial cu profilul: fier, lemn, constructii
– In 1948- Scoala Medie Tehnica de Energie Electrica
– In perioada 1957-1974 s-a transformat in „Grupul Scolar de la langa Intreprinderea Electromotor
– Din 1974 devine „Liceul Industrial Electromotor” si apartine M.I.C.M
logo    – In 1995 devine Grup Scolar Industrial “Emanuil Ungureanu”, purtand numele invatatului banatean caruia i s-a ridicat bustul comemorativ in parcul din fata liceului.

Emanuil Ungureanu

 Născut la 1 ianuarie 1846 in localitatea Satchinez din județul Timiș și decedat in 1929, a fost avocat si un important filantrop român din Banat. A studiat liceul la Timisoara si dreptul la Budapesta. A fost director al băncii “Timișana”, membru fondator a numeroase societătii culturale românesti, precum si membru fondator al muzeului Astra din Sibiu si a ziarului “Dreptatea”.

rezultatele evaluarii dosarelor concurs secretar


817

elevi

60

profesori

14

proiecte europene

logo   Piața Iancu Huniade, nr 3, 300029 Timișoara

Tel / fax 0356 411540

emanuil.ungureanu@yahoo.com

g        y