Candidați înscriși și admiși în învățământul profesional/Locuri etapa a-II-a