Piața Huniade, nr. 3, Timișoara

Istoric

Evoluția Colegiului Până În Prezent

Şcoala orăşenească de meserii

Dezvoltarea industrială a oraşului a dus la creşterea numărului celor care doreau să înveţe o meserie, aceasta fiind categoria care avea să constituie burghezia oraşului, încă din secolul al XVIII-lea. În 1879 se deschisese în oraş o şcoală de arte şi meserii dar cum numărul copiilor care voiau să urmeze cursurile unei astfel de şcoli creştea, în anul 1899 a început construcţia unei noi clădiri care avea să adăpostească o şcoală cu un asemenea profil.

Pe baza planurilor întocmite de Albert Vigh, clădirea a fost construită de cunoscutul antreprenor timişorean Eduard Reiter şi a fost terminată un an mai târziu. A fost prima clădire ridicată pe locul fostelor ziduri şi bastioane ale cetăţii din vecinătatea castelului Huniazilor, care fuseseră dărâmate cu puţin timp în urmă.

Fosta şcoală orăşenească de meserii, astăzi colegiul Tehnic „Emanoil Ungureanu”, are o faţadă realizată în stil clasic şi o intrare marcată de trei arcade. Dacă parterul iese în evidenţă prin bosajele  realizate pe zidărie, cele două etaje sunt decorate cu pilaştri terminaţi în capiteluri corintice. În interior s-au amenajat spaţii mari şi luminoase, pe lângă sălile de clasă fiind prevăzute atelierele necesare şi multe alte anexe.

 

Şcoala a fost înzestrată cu întreg utilajul necesar, de la mobilier şi material didactic până la maşinile şi uneltele de care elevii aveau nevoie pentru a deprinde diverse meserii. Ulterior, pictorul Ştefan Szönyi a realizat fresca monumentală din sala festivă, de 15 metri lungime şi patru metri lăţime, care a fost restaurată în anii ’80 de pictorul V. Ţigu. Şcoala a fost inaugurată la 1 septembrie 1900, în prezenţa ministrului maghiar al educaţiei, şi s-a dovedit a fi extrem de folositoare oraşului, căci numărul ucenicilor a crescut de la an la an. În perioada interbelică a fost o şcoală de arte şi meserii, singura din regiune, care pregătea meşteşugari pentru întreaga provincie a Banatului, iar în 1942 a devenit liceu industrial. În 1940 au fost adăpostiţi în şcoală 102 elevi refugiaţi de la şcolile din Oradea, Satu-Mare, Baia-Mare şi Târgu-Mureş iar între anii 1940 şi 1942 a adăpostit şi un lagăr antifascist. În timpul regimului comunist liceul a fost transformat în şcoală medie tehnică pentru electroenergie şi electrotehnică, dobândind, în 1958, numele de Şcoala „Electromotor”, iar în 1975 a devenit liceu industrial, păstrându-şi acelaşi nume.

Astăzi, fosta şcoală de meserii este Colegiul Tehnic „Emanoil Ungureanu”.

Străduința de azi reprezintă cea mai bună pregătire pentru mâine
H. JACKSON BROWN

O școală europeană care oferă beneficiarilor ei o educație de calitate, corespunzătoare nevoilor de schimbare ale societății și cerințelor pieței forței de muncă în România și în Uniunea Europeană.

Informația nu este cunoaștere. Cunoașterea vine din experiență.
A. EINSTEIN

Formarea competențelor elevilor pentru o tranziție mai bună de la școală la viața activă, dezvoltarea carierei și învățarea pe tot parcursul vieții, pentru o inserție rapidă și pe piața muncii.

Contactează-ne

Sună-ne

Tel: 0356 411540

Locatia Liceului

Piața Huniade, nr. 3, Timișoara

Trimite Mail

emanuil.ungureanu@yahoo.com

Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu © All Rights Reserved.